Us informem dels preus dels serveis que oferirà l’AMPA per al nou curs 2017/2018:

preus ampa

* Hi ha la possibilitat de guarda matinal a les 7:30h, el preu de 7.30 a 8:00 són 15€/mes.

** Hi ha una bonificació del preu del menjador per aquelles famílies sòcies de l’AMPA que
tinguin més d’un fill escolaritzat a l’escola. El preu serà de 105€ mensuals per xiquet/a. Els
mesos de reducció per tenir menys dies lectius serà de 75€.

*** També hi ha la possibilitat de comprar un abonament de menjador per 60€: inclou 10 serveis
de menjador i no caduca.

Pagament dels serveis

El pagament dels serveis (de menjador i extraescolars) enguany s’efectuarà de forma diferent. Enlloc
de realitzar una transferència bancària al compte de l’AMPA com fins ara, l’AMPA girarà els rebuts
corresponents a mes vençut, un cop coneguda la informació dels serveis que cada família ha utilitzat
aquell mes. Ampliarem aquesta informació al setembre.