Us informem dels preus dels serveis que oferirà l’AMPA per al nou curs 2016/2017:

preus ampa

*Hi ha la possibilitat de començar la guarda matinal a les 7:30h

** Hi haurà una bonificació en el preu del menjador per aquelles famílies sòcies de l’AMPA

que tinguin més d’un fill escolaritzat a l’escola i que facin ús del servei de menjador. El preu

serà de 105€ mensuals per xiquet o xiqueta. Els mesos de reducció ( setembre, desembre,

gener i juny) serà de 75€.

*** També hi ha la possibilitat de comprar un abonament de menjador per 60€ : inclou 10

serveis de menjador i no caduca.

Aquestes quantitats s’han d’ingressar al compte de L’AMPA de l’Escola Sant Llàtzer durant els

primers 5 dies de cada mes:

(IBAN): ES83 0182 6894 21 0201509378.

Recordeu-vos de posar el nom i cognom del vostre fill/a i el servei pel qual es fa el pagament

en l’apartat CONCEPTE .

Ens podreu trobar de dilluns a divendres de 9:00 a 9:15 del matí i divendres també per la

tarda de 16:15 a 16:30 a la sala de l’AMPA (al costat de la porta d’entrada a l’escola) per tal de

fer el pagament dels serveis que ofereix l’AMPA per dies solts o per la compra d’abonaments

de menjador i per qualsevol dubte o aclariment.