dc

 

 • Què és divendres compartits?

És un espai dins de l’escola de participació de mares, pares, fills i filles per compartir.

 • Quin és l’objectiu?

Participar de manera activa dins de l’escola dels nostres fills i filles. 

 • Com ho volem fer?

Realitzant activitats entre nosaltres i per a nosaltres, coordinades amb l’equip de mestres.

 • Per què creiem que és necessari?

 –  Perquè hem apostat per una escola diferent, i tenim l’oportunitat i el compromís de participar i de construir entre tots i totes l’escola que volem, d’acord al projecte de centre. 

–  Perquè pensem que la nostra participació dins de l’escola omplirà de sentit i d’il·lusió els records d’escola dels nostres fills i filles.

–  Perquè igual que el projecte d’escola, creiem en una educació global i aquest enfocament no el podrem assolir si l’escola i les famílies no treballem de manera conjunta i coordinada en una mateixa direcció.

 – Perquè necessitem reflexionar, debatre, compartir dificultats i agafar idees d’altres experiències i persones expertes per tal de millorar i enriquir el nostre dia a dia com a mares i pares.

 –  Perquè som i volem ser una escola que vagi més enllà del model tradicional i esdevenir un referent de canvi educatiu i social, a través de la nostra pròpia experiència.

 – Perquè sabem que tothom té habilitats i pot aportar allò que millor sap fer, per tal d’aconseguir els nostres reptes. Tothom és necessari perquè tots i totes som diferents.                                                                                    

 • Algunes idees per començar …
 • Patis creatius i coeducatius:

Transformem el pati amb propostes de jocs i espais que potenciïn la imaginació i la relació entre xiquets i xiquetes (jocs pintats al terra, materials naturals i reciclats, construccions diverses…) 

 • La lectura com a motor de coneixement:

Col·laborem en el impuls de la lectura i la biblioteca de l’escola, aportant idees i activitats que fomentin el gust per la lectura entre els nostres fills i filles. 

 • Xerrades educatives:

Organitzem espais de reflexió i d’intercanvi de sabers al voltant de l’educació. Aprenem a participar i a enriquir els projectes de classe per tal que esdevinguin interessants, creatius i motivadors. 

 • Comissions mixtes:

Impulsem una comissió mixta entre famílies i equip de mestres amb reunions sistemàtiques, per tal de coordinar-nos, caminar i somiar cap a un model d’escola compartit i de qualitat.

 • On ens inspirem?

Ens inspirem en aquelles escoles i experiències similars al nostre projecte educatiu, i que ja funcionen des de fa molt de temps en altres zones i territoris, amb l’objectiu d’aprendre dels altres i trobar el nostre lloc com a mares i pares.

 • Inspira’t amb nosaltres…

 Escoles públiques i altres experiències educatives innovadores que poden ajudar-nos a pensar i repensar en altres maneres de participar …

 Un altre pati és possible:

http://www.elsafareig.org/jardiner/eljardi.htm

La biblioteca com espai d’aprenentatge:

http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca

Models de participació familiar dins de l’escola:

http://coromines.cat/

http://fructuosgelabert.cat/

Altres escoles públiques i experiències innovadores:

http://ludus.org.es/ca/projects